PROJEKTY

AUREA ROSA LIBEREC

"Když se
v Jizerských horách vypráví a zpívá"

Rok 2024

V komponovaném pořadu
jsou  propojeny sborové skladby
s úryvky
z " Knihy o Jizerských horách" Miloslava Nevrlého
Přednes: Martin Stránský

"Ctnost a vznešenost zavazuje"

Rok 2023

U příležitosti výročí 400 let šlechtického rodu Harrachů
ve východních Čechách
vznikl komponovaný pořad
s příběhy
a hudebními skladbami.

"Labyrint světa
a ráj srdce"
K poctě J.A.Komenského

Rok 2022

Komponovaný pořad propojily písně a úryvky z Komenského
"Labyrintu světa a ráje srdce"
v přednesu sólisty
Národního divadla
Luďka Veleho.

"Když promlouvá
kraj

našich domovů"

Rok 2021

Když promlouvá kraj našich domovů, vracíme se ke svým kořenům, zabydlujeme se
v tradicích a hodnotách,
propojujeme se
s životními osudy kraje. 

Dlouhodobý projekt
"Senioři seniorům"

Od roku 2017

Náš sbor navázal spolupráci se
seniorskými domy 
Rezidence Rosa Liberec
ve Vratislavicích nad Nisou
v Liberci - Františkově
s nemocnicí Turnov...

"Vlaky naděje"
K poctě Sira N. Wintona

Rok 2019

K poctě Sira Nicholase Wintona"
zazněly písně,
které spojovaly příběhy
zachráněných židovských dětí.
Pozdravila nás i dcera Sira
N. Wintona, Barbara Winton.

"Temné časy krásných míst"

Rok 2018

V kostele sv. Antonína v Liberci  zazněly sborové skladby
a mluvené slovo, kterým připomínáme příkoří svých předků za minulého režimu
z let 1948 - 1968

"English Christmas Concert"

Rok 2017

6.12.2017 poprvé zazněl
v libereckém kostele sv. Antonína tradiční, anglický, vánoční koncert.
Nikdo z nás netušil, jak krásná
a dlouhodobá spolupráce vznikne.