"Když se v Jizerských horách vypráví a zpívá"

                      "Když řeka Jizera vypráví a zpívá"                     

Pro inspiraci k letošnímu projektu jsme se obrátili k přírodě, k horám, které obklopují naše město Liberec a k řece, která protéká na rozhraní Jizerských hor a Krkonoš. Sborové písně jsou provázeny příběhy z "Knihy o Jizerských horách" Miloslava Nevrlého. Téma řeky Jizery obohatí velmi zasvěcené vyprávění PaedDr. Jana Luštince.

"Obdiv a láska k Jizerským horám vyvěrají z mého niterného poznání
a důvěrné znalosti. Vybral jsem pro svou "Knihu o Jizerských horách" to, o čem se subjektivně domnívám, že je pro Jizerské hory důležité a typické a co by pomohlo složit mozaiku těchto krásných hor, které jsem poznal jako přírodovědec, dobrovolný pracovník státní ochrany přírody i jako jejich prostý obdivovatel. Budete-li mít milí posluchači jen zlomek toho radostného uspokojení z objevování Jizerských hor, jaké jsem míval před lety já, pak má vyprávění neminou cíl."

Miloslav Nevrlý, na Jizerce, květen 1972

Zpívají: Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku v Liberci
           Bohemia Chór PF TUL

Slovem provází: Martin Stránský, herec Divadla F.X.Šaldy

Klavírní doprovod: David Němec
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková