English Christmas Concert

Vánoce plné štědrosti, pohody, lásky a pokoje!

Dávná anglická tradice zapustila kořeny na půdě Technické univerzity v Liberci

V roce 2017 se stal English Christmas Concert premiérou v celé České republice. Pořad je věrnou kopií anglické tradice nazvané The Festival of Nine Lessons and Carols. Zpívání anglických koled proložené čtením z bible zní během Adventu na školách, univerzitách a v kostelích v celé Anglii. Tato dávná anglická tradice zapustila kořeny i na půdě Technické univerzity v Liberci.
Hlavním iniciátorem univerzitního provedení je Christopher Muffett z katedry anglického jazyka FP, který k celému záměru přizval
Janu Konvalinkovou. K akci říká: „Živý jazyk, živá angličtina, prostoupená tvořivostí, zpěvem a přednesem textů, které se pojí k tak silnému tématu Adventu a Vánoc, to je pro pedagoga výzva i obrovská šance k propojení výuky s reálnou zkušeností. Jsou-li do celého procesu zapojeni studenti celé univerzity, studenti Erasmu, ale i žáci základní školy a senioři z univerzity třetího věku, pak se v průřezu generací spojují síly a angličtina žije, zpívá a přednáší. Vedle opravdu velikého vkladu cizojazyčného, je důležité zmínit právě i sociální a mezigenerační aspekt, kdy Třígenerační těleso žije a dýchá English Christmas Concertem, tedy pradávnou anglickou tradicí.“

Adventní koncert nastudovali a řídí:
Jana Konvalinková, Christopher Muffett a Lenka Lengyelová.

 

Exkluzivní host večera, trumpetista Ladislav Kozderka, vnímá univerzitní projekt takto: „Jako člen České filharmonie jsem procestoval s tímto špičkovým tělesem velkou část světa a vím, jak důležité je umět mluvit, umět se dorozumět a porozumět si navzájem. To, že to pedagogové Christopher Muffett a Jana Konvalinková dělají tvůrčím způsobem se silným uměleckým prvkem je devízou, protože hluboce prožité se vždy uloží do celého člověka, a ten z těchto zkušeností čerpá celý život. Jsou-li zapojeny tři generace, to se pak jedná o prolnutí jazykových dovedností se životními zkušenostmi a vnímáním světa všech zúčastněných, a to jsou opravdové dary.“

Od prvního provedení třígenerační sbor zrealizoval pět těchto výjimečných událostí. A pro svoji mimořádnost věříme, že bude uváděn i v příštích letech.

První uvedení tradičního
English Christmas Concertu
v České republice

Atmosféra
English Christmas Concertu
v adventním čase roku 2023

Tradičním hostem večera je  filharmonik Ladislav Kozderka