Spolupráce se seniorskými domy a nemocnicí

Dlouhodobý projekt „Senioři seniorům“

Projekt zahrnuje spolupráci s domovy seniorů na Liberecku, s rezidencí Rosa Liberec a s nemocnicí v Turnově, oddělením následné péče. 

Sbor Aurea Rosa se již od roku 2017 zapojil do záměru navštěvovat domovy seniorů a oddělení následné péče. Tento dlouhodobý projekt je zaměřen na muzikoterapeutickou práci pro rozvoj motorických, kognitivní a sociální dovedností seniorů a nemocných.

Sbor zapojuje seniory a pacienty do připravených aktivit, které jsou spojené se známými lidovými písněmi. Známá lidová píseň dává prostor pro motorické zapojení, v domovech seniorů i pro zařazení jednoduchého tance v sedě či ve stoje, dává prostor pro využití elementárních Orffových nástrojů a společným zpěvem podporuje rozvoj kognitivních, řečových, pěveckých a dechových dovedností.
Při odpočinkových aktivitách se mohou senioři či pacienti ponořit do léčivých účinků hudby a sborového zpěvu.

Sbor Aurea Rosa dokonce podpořil aktivity seniorů v době krátkého uvolnění pandemie v roce 2020, za což byl velice oceňován právě pro program sestavený pro skutečné zaktivizování seniorů.

Seniorský dům
Rezidence Rosa Liberec
27.3.2024

2023
Nemocnice Turnov

2017
Nemocnice Turnov