Když promlouvá kraj našich domovů

Wenn die Region unserer Häuser spricht


Když promlouvá kraj našich domovů, vracíme se ke svým kořenům,

zabydlujeme se v tradicích a hodnotách, spojujeme se s životními osudy kraje.

 

Když promlouvají příběhy našeho kraje, zapouštíme kořeny 
a srdce se naplňuje úctou a láskou.

 

Když promlouvá kraj našich domovů, tak víme, že jsme doma.

Naše domovy jsou od nepaměti spjaty s propojenou historií příhraniční oblasti dnes zvané Euroregion Nisa.
V projektu jsme formou komponovaného pořadu propojili příběhy libereckého regionu s příběhy sousedního Saska.
Mezi sborovými skladbami se postupně dozvídáme o příběhu
sv. Zdislavy, patronky Libereckého kraje, k jejímu 800letému výročí (2020), je vyprávěn příběh síťaře, lípy, zjevení panny Marie
a o zázračném uzdravení v poutním místě Hejnice.
Je představen saský Oybin, klášter a hrad, který založil a postavil
Karel IV. a je ohromující svou architekturou i příběhem.
Vyprávíme také o klášteru Marienthal,
který funguje nepřetržitě od středověku až po dnešní dny i přes všechny historické události, které jej chtěli zničit. Hudbou jsou propojovány  příběhy sklářů našich hor a vypravíme se do Herrnhutu za hrabětem Zinzendorfem a Českými bratry s jejich herrnhutskou hvězdou, hvězdou Českých bratří.
Spojujeme se s příběhem Malého a Velkého postního plátna, který je pozoruhodný tím, kam všude plátna putovala, aby byla zachráněna
a jak se s nimi nakládalo.
Nasloucháme příběhům, které spojují Euro region, který spojuje naše životy a společnou historii.
Vše je protkané krásnými, vhodně vybranými sborovými skladbami.

Celý projekt zazněl v českém a v německém jazyce.

Realizace se ujaly: Sbor Aurea Rosa U3V TUL
                          Chrámový sbor z Östrizt
                          Bohemia Chór FP TUL
                          Světlohlásek, sbor dětí ze ZŠ Světlá pod Ještědem

Příběhy přednášeli jednotliví členové sboru Aurea Rosa,
v Marienthalu členové Chrámového sboru z Östrizt.

Člen Chrámového sboru z Östrizt předčítá poutavý příběh z regionu Nisa.

V Galerii Lázně zazněla i německá, oblíbená píseň Der Herr ist mein Hirte

V Žitavě jsme byli velmi přátelsky přivítáni.