Podpora sboru Aurea Rosa

Velice děkujeme za podporu koncertní činnosti sboru Aurea Rosa

Spolku Zpěvem společně - z.s., Liberec
Krajskému úřadu Libereckého kraje
Magistrátu města Liberce
Česko-německému fondu budoucnosti
Okresní hospodářské komoře Liberec
Preciose a.s. Liberec
a všem dalším sponzorům.

Spolek
Zpěvem společně

Koncertní činnost
našeho sboru
podporuje spolek
Zpěvem společně - z.s.

Naše projekty
podporují

Děkujeme
za podporu
z dotačních titulů
a libereckým firmám.

Děkujeme
sponzorům

Děkujeme
řadě drobných sponzorů,
kteří podporují naši
koncertní činnost.

Unie českých pěveckých sborů

UČPS
je spolek
s celorepublikovou působností.