AUREA ROSA LIBEREC

Smíšený pěvecký sbor při U3V TUL     

Pozvánky 
na koncerty

 Nové koncerty 
v roce 2024
se připravují

Projekty
sboru Aurea Rosa

Zahajovacího koncertu projektu
"Harrachové, vznešenost zavazuje" 2023
 se zúčastnila i patronka sboru Aurea Rosa, 
náměstkyně hejtmana, paní Květa Vinklátová
a starosta Horní Branné, pan Luboš Zimmermann.

Poznejte náš

smíšený pěvecký sbor

Náš sbor tvoří studenti U3V TU Liberec, 
kteří se přihlásili na studijní obor
sborový zpěv.

Komponované pořady
Koncerty

Smíšený pěvecký sbor
Aurea Rosa U3V
Technické univerzity Liberec
je aktivní, mladý duchem
i svojí činorodostí. 

Přání

na rok 2024

You tube videa a zdravice prezentují koncertní činnost našich sborů.
Autorkou je paní Jana Konvalinková

O vzniku sboru
Aurea Rosa Liberec

Liberečtí senioři hledali způsob,
jak rozvíjet svého koníčka
sborový zpěv.
Pod svá křídla je přijala
U3V TU Liberec. 

Zpíváme

také jako sbor tří generací

Podporujeme mezigenerační vztahy.
Třígenerační sbor tvoří:
Aurea Rosa při U3V TUL, senioři,
studentni PF TUL
a sbor Světlohlásek, žáci ZŠ. 

Zajímavosti
ze života sboru

On line zkoušky a spolupráce
od roku 2020
Englisch Christmas Concert - historie
Sbor Aurea Rosa 
na festivale ve Vídni

Přijďte zpívat mezi nás

Baví vás zpívat?
Stačí najít odvahu
a udělat další krok...