Temné časy krásných míst

Příběhy potomků perzekuovaných lidí nastupujícím socialistickým režimem po II. světové válce.

Lágry, tresty, zákazy a pronásledování.
Studenti PF TUL vytvořili projekt „Temné časy krásných míst“
spojující sborový zpěv a mluvené slovo, kterým připomínají příkoří svých předků za minulého režimu.

Studenti z komorního sboru Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL vytvořili v roce 2018 komponovaný program sborového zpěvu a mluveného slova, který má připomenout letošní kulatá výročí našich dějin.
Především roky 1948 a 1968 a vývoj v letech následujících
(do roku 1989)se zapsaly do historie skoro každé rodiny a odkaz těchto let je v nich stále živý.
Pohnuté osudy svých dědů a babiček připomínají studenti-sboristé v sedmi kratších vstupech mluveným slovem, které se střídá se sborovým zpěvem duchovních písní a skladeb významově blízkých k mluveným vstupům.

V jednom z příběhů se například hovoří o muži, který za minulého režimu rozdával protikomunistické letáky, byl chycen a několik let vězněn v uranových dolech na Jáchymovsku. Když pracovní lágr opustil, vážil 48 kg. I po propuštění byl neustále perzekuován a do roku 1989 ještě několikrát vězněn.

V dalších příbězích se vypráví o věznění sedláků označených za kulaky, o „věznění“ vědce v ústavu pro choromyslné i o střelbě roku 1968 na náměstí před libereckou radnicí. Všechno jsou to konkrétní osudy prarodičů dnešních zpěváků z fakultního sboru The Bohemian Choir. Tím, že je připomínají, chtěli studenti svým dědečkům a babičkám vzdát hold.

„Jsou to příběhy hrůzné, ale současně příběhy například o záchraně dětí a o lásce, která nezná strachu a obav. Z lidí, kteří je prožili, je cítit velká energie a chuť k životu. Člověk má pocit, že je nic nerozhází. Zaslouží si všichni velkou poklonu,“ říká sbormistryněThe Bohemian Choir Jana Konvalinková.

Koncertní program Temné časy krásných míst/Dark Times in Beautiful Places nastudovala se studenty ve spolupráci s Christopherem Muffettem v rámci Studentské grantové soutěže a vyrazili s ním i z Liberce. Zpívali v síni Petra Ebena na univerzitě v Hradci Králové, velký ohlas mělo jejich vystoupení v polské Jelenie Góře na univerzitě Karkonoska Państwowa Szkola Wyzsza, kde jej předvedli v angličtině. Krátké video je zde.

Sudenti vystupovali s programem i na své cesty po Anglii.
Zpívali na University of Suffolk ve zcela zaplněném sále Waterfont Building. Projekt také s velikým úspěchem představili anglické veřejnosti v nádherném St. Peter and Paul Church ve Wangfordu a v prastarém kostele St. Edmund, King and Martyr v Southwoldu. Vždy s patřičným ohlasem.

Kromě zpívání měli studenti možnost nahlédnout do výuky na základních školách v Yoxfordu, Southwoldu a Reydonu, vyzkoušet si práci s dětmi a představit jim Českou republiku prostřednictvím aktivit, které si pro ně připravili. Návštěvy ve všech základních školách se neobešly bez společného zpívání a propojení písní anglických s českými.

„S projektem bychom chtěli v dohledné době vystoupit na partnerské Hochschule Zittau/Görlitz a na drážďanské univerzitě. Po prázdninách se chystáme vystupovat na školách v regionu a rádi bychom program Dark Times in Beautiful Places představili také publiku naší univerzity,“ říká Jana Konvalinková, která pěvecký sbor při fakultě přírodovědně-humanitní a pedagogické před dvanácti lety zakládala. Dodává, že projekt budil velké nadšení a je možné, že na něj studenti navážou a pokusí se do něj zapojit také nově získané zahraniční kolegy.

Komponovaný pořad Temné časy krásných míst byl s velkým úspěchem uváděn také v Liberci, v kostele sv. Antonína.
Se studenty vystupovali: Sbor Aurea Rosa U3V TUL a poprvé dětský sbor základní školy ve Světlé pod Ještědem.                   

 

 

V úvodu promluvil i pan arciděkan Radek Jurnečka z farnosti Liberec

Studentka přednáší poutavý příběh
z "Temných časů"

S dětmi poprvé a velký úspěch!

Všichni zpívají
Chorál sv. Václava