"Ctnost a vznešenost zavazuje"

K poctě rodu Harrachů

Završení projektu
K POCTĚ RODU HARRACHŮ
v Severočeském muzeu v Liberci

Celý rok 2023 sbor Aureu Rosu U3V TUL provázely činy rodu Harrachů.

Proč právě rodu Harrachů?

V letošním roce uplynulo 400 let od nástupu Arnošta Vojtěcha z Harrachu na pražský arcibiskupský stolec

a současně 400 let od sňatku Isabely Kateřiny z Harrachu
s Albrechtem z Valdštejna.

Projekt sboru Aurea Rosa je zastřešen
Národním památkovým ústavem ČR.
Nese název „Harrachové – vznešenost zavazuje“.

Členové sboru se počátkem roku 2023 pustili do práce a možná ještě někteří ani netušili, o jak rosháhlý a významný odkaz rodu Harrachů se bude jednat. Paní sbormistrně Jana Konvalinková vedla s panem doktorem Janem Luštincem, předním odborníkem na rod Harrachů několik dlouhých telefonických rozhovorů. Mohla okamžitě vnímat neuvěřitelný objem jeho znalostí, ale i neopakovatelnou zapálenost pro věc. A tak se oba spojili s Národním památkovým ústavem, který jejich záměry podpořil. Z Jilemnického muzea jsme si do sboru přivezli první rozsáhlou a nádherně zpracovanou knihu o Janu Nepomuku hraběti Harrachovi. Pak přišel i dar od Národního památkového ústavu, kniha Harrachové, vznešenost zavazuje. A tak Aurea Rosa vše začala studovat a rodil se celý program. A písně rozkvétaly, kopie stran z knih a četné poznámky začaly tvořit příběh. A náš milý herec Václav Helšus přijal pozvání a ujal se pro některá vystoupení role Jana Nepomuka hraběte Harracha.

Dámy ze sboru Vladimíra Hoření a Květa Škodová se postaraly o zpracování textu pro mistra Helšuse a cvičilo se a nacvičovalo se...

Vzniklo 253 variant podob plakátů pro pořad K poctě rodu Harrachů, až se vybrala ta pravá od výtvarnice Marty Řezníčkové, která trvale se sborem v této oblasti spolupracuje. 

Vznikl komponovaný pořad, kde  jsme mohli slyšet o  šlechetnosti rodu Harrachů, ochotě pomáhat, být zapáleni pro věc, o ochotě něco aktivně dělat a plány a jejich představy přetavit v činy.
V této velkolepé mozaice se prolínala historie rodu Harrachů
s pečlivě vybranou hudbou,která dala čas na zamyšlení, prožití a usebrání se.   

Horní Branná, kostel sv. Mikuláše,

hrobka rodu Harrachů
15. dubna 2023

Ve sboru vzpomínáme, jak jsme jeli na první vystoupení do Horní Branné. Domnívali jsme se, že to ještě nemáme dobře nacvičené, provázely nás obavy a zatažená obloha. A v Horní Branné se rozsvítilo slunce. Jarní,  březové větvičky, které jsme drželi v rukou pro přechod z kostela do hrobky, okrášlily a rozveselily svět. První provedení dopadlo nad očekávání dobře.
Překrásná sóla sopranistky Verunky Vildmanové a brilantní hra Radka Hanuše na klavír i na varhany byly přijaty s nadšením.

Velikou ctí pro nás bylo, že se koncertu zúčastnila i naše patronka sboru Aurea Rosa, náměstkyně hejtmana, paní Květa Vinklátová
a starosta Horní Branné, pan Luboš Zimmermann.

Rokytnice na Jizerou, kostel sv. Michaela

13. května 2023

Poprvé jsme se osobně viděli s panem doktorem Janem Luštincem a bylo to setkání od začátku naplněné velikou zapáleností pro věc, pokorou, radostí.
Páter Ivo Kvapil nás přijal s otevřenou náručí a velkou podporou. Kostel byl plný a vzájemností posluchačů a nás účinkujících strhující a dílo se dařilo k poctě rodu Harrachů.

Liberec, kostel sv. Antonína

23. května 2023

Vystoupení v kostele sv. Antonína je pro pěvecké sbory  vždy výzva. Tentokrát to byla premiéra pořadu s mistrem Václavem Helšusem,
oblíbeným hercem Divadla F.X.Šaldy v Liberci.
Ale i velký prostor kostela se naplnil niterným prožitkem všech a pocta rodu Harrachů se šířila dál. Byli jsme okouzleni laskavostí, lidskostí a vřelostí mistra Helšuse i zpěvem sólistky Verunky Vildmanové ,
David Němec s Radkem Hanušem kralovali klavíru a varhanám.

Hejnice, chrám Navštívení Panny Marie

28. května 2023

Vedle krásného zpěvu zazněly texty z Mudrosloví národa slovanského od Františka Ladislava Čelakovského, které byly vyvydány v Matici české, díky finanční podpoře a zaujetí pro český jazyk Jana Nepomuka hraběte Harracha.

 

Vratislavice nad Nisou, kostel Nejsvětější Trojice,

27. června 2023

V zaplněném prostoru jsem se vydali na cestu poznání K poctě rodu Harrachů s mistrem Václavem Helšusem a obohacovali jsme se vzájemností a radostí ze společného tvoření. 

Harrachov, Sklárna Novosad a syn, kostel sv. Václava

8. července 2023

S radostí jsme se vypravili do Harrachova, zazpívat ve sklárně, kterou založili Harrachové. Díky otevřené náruči pátera Iva Kvapila a neopakovatelné studnicí poznání pana PaeDr. Jana Luštince jsme se představili zcela zaplněnému kostelu sv. Václava. 

Jilemnice, kostel sv. Vavřince

29. července 2023

Jilemnice i s jejím zámkem je místo zcela viditelně protkané harrachovskými činy. Emeritní ředitel Krkonošského muzea v  Jilemnici, PaeDr. Jan Luštinec, Radek Hanuš, naplňující zpěv,  předávání a dávání zaujatým posluchačům, kteří na sbírku Spolku Národního muzea v Praze pro vytvoření busty Jana Nepomuka  Harracha přispěli neuvěřitelnými jedenácti tisíci korunami.
Místní pan starosta David Hlaváč pozval po koncertě náš sbor na neopakovatelnou prohlídkou unikátního hodinového stroje ve věži místní radnice.

Liberec, kostel U Obrázku

5. srpna 2023

Poutní místo U Obrázku je líbezným místem se studánkou, výjimečným kostelem díky své akustice a architektuře. Tam, v letní uvolněné atmosféře, zaznělo Mudrosloví národa slovanského a volné povídaní o činech rodu Harrachů se sborovým zpěvem. 

Světlá pod Ještědem, kostel sv. Mikuláše

10. září 2023

V pořadu s námi vystupoval vřelý, milý a v kostýmu vždy oblečený mistr Helšus. A zpěváčci ze Světlohlásku, z místní základní školy, si pro všechny připravili veliké překvapení a v závěru rozezvučeli kostel písní s jejich vlastním textem, s předáváním poselství lásky, světla a naděje. A stejně jako všude, překvapené a okouzlené publikum, které, stejně jako všude říkalo:
"To jsme nevěděli, že se Harrachové zasloužili o tolik dobrého."

Liberec, Divadlo F.X.Šaldy

21. září 2023

Hudba z foyer - tak se nazývají vystoupení v nádherných prostorech Divalda F.X.Šaldy. Zde se spojila slavnostní atmosféra a zpěv. Tady byl náš Jan Nepomuk hrabě Harrach - Václav Helšus doma a předávání opět putovalo k pozorným posluchačům, kteří hltali každé slovo a rozjímali při kráse tónů.

Liberec Severočeské muzeum

12. října 2023

Tento den patřil poslednímu provedení našeho komponovaného pořadu. Pan doktor Jan Luštinec zářil svým neopakovatelným zaujetím, hloubkou poznání, které dokáže předávat tak poutavě, že na to slova nestačí. Nádherná akustika, krásné prostory muzea, zpěv tří generací, brilantní klavír Davida Němce a zcela zaplněný sál - silný, hluboký, radostný, završující zážitek.

Děkujeme vedení U3V TUL za podporu a spolupráci.

Děkujeme všem těm, kteří přicházeli jako posluchači, za vřelost, nadšení a pochvalná slova. 

Děkujeme rodu Harrachů, že jsme s nimi mohli zažít
čas od jara do podzimu v naplnění, radosti
a pocitu hluboké smysluplnosti.

Závěrečný koncert v Severočeském muzeu Liberec

Koncert v Horní Branné

Sólo sopranistka Verunka Vildmanová
Klavírní a varhanní doprovod Radek Hanuš

   Zleva: Sbormistrně Jana Konvalinková, 
            starosta Luboš Zimmerman,
            náměstkyně hejtmana a patronka 
            sboru Květa Vinklátová

Rokytnice nad Jizerou s PaeDr. Janem Luštincem
a páterem Ivem Kvapilem

Harrachové se také zasloužili o výstavbu úseků železnice.
Liberec, kostel sv. Antonína Velikého

Liberec, kostel. sv. Antonína
sbor se sbormistrní Janou Kovalinkovou, Verunkou Vildmanovou
a panem Václavem Helšusem

Poutní místo Hejnice

Vratislavice nad Nisou

Harrachov - sbor na nádvoří sklárny Novosad a syn
s rodinou hraběte Jana Nepomuka Harracha 

Jilemnice - dobrovolné vstupné putovalo  do sbírky na vytvoření busty
Jana Nepomuka Harracha pro Národní muzeum v Praze

Poutní místo U Obráz´ku, Liberec- Ruprechtice

Se sbory tří generací vystupoval
v roli hraběte Jana Nepomuka oblíbený herec Václav Helšus
klavírní doprovod David Němec
Světlá pod Ještedem

Divadlo F.X.Šaldy Liberec- Hudba z foyer