Kontakt

Těšíme se na Vaše přátelské ohlasy.

Náš poslední koncert z projektu
"Ctnost a vznešenost zavazují" k poctě rodu Harrachů
v Severočeském muzeu Liberec - 2023

Květa Škodová

skodova.kveta@seznam.cz

Přáli byste si
náš sbor Aurea Rosa finančně podpořit?

S radostí přivítáme každou pomoc na našem

transparentním účtu: 

2201627984 / 2010

IBAN: CZ55 2010 0000 0022 0162 7984

Vaše jméno zveřejníme na webu sboru v sekci

"Podpora"