O historii sboru Aurea Rosa Liberec

Smíšený pěvecký sbor, později nazvaný Aurea Rosa, vznikl z iniciativy libereckých občanů, kteří se obrátili na sbormistryni a pedagožku Technické univerzity v Liberci MgA. Janu Konvalinkovou Ph.D. s prosbou, aby se ujala vedení sboru.

Pěvecký sbor se začal pravidelně scházet v říjnu 2016 a do ledna 2017 fungoval svépomocí. Útočiště pro svoji činnost nacházel v prostorách Československé Církve Husitské. Pravidelně se scházelo dvacet pět členů, kteří už v průběhu Adventu 2016 vystoupili s krátkým programem.

Od ledna 2017 se stal smíšený pěvecký sbor jedním ze studijních oborů Univerzity třetího věku liberecké univerzity. Stalo se tak na přání seniorů, kteří požádali U3V o zařazení sborového zpěvu do nabídky kurzů. Nabídka se setkala s úspěšnou odezvou a do letního semestru 2017 nastoupilo 45 zájemců.

Už na jaře 2017 sbor absolvoval společně s Komorním sborem FP TUL několik koncertů, které svojí kvalitou a úrovní přilákaly pozornost posluchačů. První velký koncert byl uveden v kapli Vzkříšení ve Vratislavicích nad Nisou s názvem Zpívání o lásce, cestě vzkříšení, kde posluchači zcela zaplnili prostory kaple. Následovala vystoupení na zámku Humprecht, v bazilice Sv. Vavřince a sv. Zdislavy v Jablonném v Podještědí, v kapli Mistra Jana Husa v Rokytnici nad Jizerou a červnový koncert v bazilice Navštívení Panny Marie v Hejnicích. Všude se vystoupení setkala s velkým ohlasem, pozitivním přijetím a byla hojně navštívena. Stal se malý zázrak, protože na všech uvedených místech byl projeven zájem o pokračování spolupráce, z které vzešly pravidelné jarní, letní a adventní koncerty. Sbor se rozhodl pro jméno Aurea Rosa, smíšený pěvecký sbor U3V TUL a pod tímto názvem nyní stále vystupuje.

Pěvecký sbor Aurea Rosa pravidelně podporoval několik let svými benefičními koncerty opravy kostela sv. Jana Křtitele ve Zdislavě. Pro širokou veřejnost také zařazoval několik let pořad „Zpíváme společně v Lázních“ v Oblastní Galerii Lázně. Všichni přítomní společné zpívali lidové, folkové, country a popové písní. Společný zpěv zní i v Domovech seniorů a rozdává radost a životní elán.

Sbor spolupracuje se Severočeským muzeem a Vědeckou knihovnou v Liberci. Podílí se na životě univerzity, vystupuje na slavnostních promocích, významných konferencích a vernisážích.

Na mezinárodním poli získal sbor ocenění na World Peace Choral Feativalu ve Vídni roku 2018. Festival byl určen pro mladou generaci i pro nadšence z řad dospělých, účastnili se jej děti, mládež a dospělí z celého světa.
Festival provázelo heslo „Zpíváme za lepší budoucnost“. Koncerty se konaly v chrámech a kostelích ve Vídni, náš sbor mimo jiné vystoupil ve St. Stephen’s Cathedral,
v sídle Spojených národů (UN) a ve Zlatém sále Vídeňské filharmonie. Součástí festivalu byla i „Hudba bez hranic“, kdy jednotlivé sbory v odpoledních hodinách vystupovaly
v různých sociálních ústavech Vídně.

Hledali jsme způsob, jak by se naše koncertní vystoupení stala ještě zajímavější a mohla být i finančně podpořena dotacemi na projekty či sponzory. Postupem času vznikly komponované pořady s určitými tématy.
Na těchto vystoupeních jsou písně provázeny mluveným slovem. Ke spolupráci byla přizvána řada osobností:
sólista ND Luděk Vele, jeden z nevýznamnějších sólotrumpetistů u nás Ladislav Kozderka, herečka Gabriela Filippi, Léčivé divadlo Praha, herec divadla F.X.Šaldy Václav Helšus, historik PaedDr. Jan Luštinec. Těmito pořady také podporujeme dobré vztahy mezi generacemi.  Účastnili se jich zpěváci z řad studentů Pedagogické faktuly TU Liberec - sbor Bohemia choir a děti ze sboru Světlohlásek ze základní školy ve Světlé pod Ještědem.

Pospolitost, nadšení a radost ze společného zpěvu a chuť na sobě pracovat, to je život a vnitřní motor smíšeného pěveckého sboru Aurea Rosa.

 

Sbor se připojil k celostátnímu projektu
Národního památkového ústavu
"Harrachové - vznešenost zavazuje"
2023

Harrachov, 2023
sbory s PaeDr. Janem Luštincem 

ECC koncert
s Ladislavem Kozderkou
2022

 

"Naděje pro naši rodnou zem"
Poutní místo Hejnice 2021

Koncert Díků, všem, kteří pomáhali 2020

Zkouška sboru online 2019

"Vlaky naděje"
Marienthal 2019

Galerie Lázně, Liberec 2019

"Temné časy krásných míst"
Liberec - 2018

Příprava prvního uvedení
English Cristmas Concertu
s dětmi ze Světlé v Podještědí - 2017