Přijďte zpívat mezi nás

Milí zájemci o sborový zpěv,

můžete nás kontaktovat pomocí formuláře a domluvit si setkání.

Rádi vás uvidíme na některém z našich koncertů nebo se přijďte podívat na zkoušku sboru.

Nabídku studijních oborů
na Univerzitě třetího věku Technické univerzity Liberec,
podmínky studia,  přihlášky a další naleznete zde:

Ze závěrečného koncertu projektu 
"Ctnost a vznešenost zavazuje"
k poctě rodu Harrachů
v Severočeském muzeu Liberec
říjen 2023