Video pozdravy a přání

Přejeme po celý rok 2024
vše dobré, Boží požehnání, lásku, zdraví, pospolitost
a radost spojenou s klidem a rozvahou.

You tube videa a zdravice prezentují koncertní činnost našich sborů. Autorka paní Jana Konvalinková

Přání

na rok 2024

Přání

na rok 2023

Přání

na rok 2022

V úctě a vděčnosti

Bohemia Chór FP TUL, sbor Aurea Rosa U3V TUL, sbor Světlohlásek při ZŠ Světlá pod Ještědem,
Jana Konvalinková, Lenka Lengyelová a Christopher Muffett