Koncerty
          Komponované pořady       

      

Na počátku jsme vystupovali s tradičními koncerty. Paní sbormistrně Jana Konvalinková uviděla ve sboru velký potenciál. Brzy začala realizovat své vize a hledat způsob, jak by se naše koncertní vystoupení stala ještě zajímavější a mohla být
i finančně podpořena dotacemi na projekty, 
nebo sponzory.
Postupem času vznikly komponované pořady vytvořené na určité téma, kde jsou k  mluvenému slovu pečlivě vybrány vhodné skladby, které spolu tvoří zajímavý a divácky velmi přitažlivý celek.
Posluchači oceňují, že jsou vedle hudebního zážitku obohaceni o nové informace z míst, kde žijeme. 
Ke spolupráci byla přizvána řada osobností: sólista ND Luděk Vele, herečka Gabriela Filippi, Léčivé divadlo Praha, herec divadla F.X.Šaldy Václav Helšus, historik PaedDr. Jan Luštinec.
Komponované pořady uvádíme na více místech libereckého regionu. O finanční podporu žádáme na úřadech formou projektů. 

Zpíváme úpravy lidových písní, skladby Adama Michny z Otradovic, Dvořáka, Janáčka, Smetany, ale i světových mistrů Händela, Purcella a dalších, nevyhýbáme se rozsáhlým sborovým dílům soudobých, světových skladatelů, které spojuje melodičnost, cit pro hlas a harmonizující prvek. V repertoáru máme četné úpravy folkových písní, spirituálů a gospelů.

Máme rádi, když děti zpestřují komponované pořady drobnými rolemi.