Zpěvem společně - z.s.

                                                       Zájmový spolek podporující koncertní činnost sboru Aurea Rosa 

S radostí pomáháme s organizací koncertů sboru

Specifickou součástí výuky sborového zpěvu na U3V TUL je možnost zúročit práci studentů
vystupováním na koncertech. K tomu bylo na jaře v roce 2019 nutné založit spolek, který nese název
Zpěvem společně - z.s.

Spolek Zpěvem společně - z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem.
Jeho účelem je organizační, technická a materiální podpora pěveckého sboru Aurea Rosa a Bohemia Chór. Podporuje rozvoj kulturního a uměleckého povědomí veřejnosti zejména v Libereckém kraji a v působnosti Euroregionu Nisa. Podporuje a propojuje sborový zpěv všech generací.                     

Spolek Zpěvem společně - z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Spolek Zpěvem společně - z.s.

Předsedkyně:    Mgr.Vladimíra Hoření
Pokladní:         Květa Škodová
Členka výboru:  Drahomíra Příkaská
Další členky:     Drahomíra Brázdilová
                      Hana Čeřovská
                      Lucie Hlaváčová
                      Žeňa Linhartová 
                      Marta Lžíčařová
                      Iva Nyplová
                      Eva Soukupová
                      Libuše Škoudlilová
                      Hana Zábojníková

 Spolek Zpěvem společně - z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.

Výbor spolku, zleva Vladimíra, Drahunka, Květa 

Studenti U3V TUL, obor: Sborový zpěv mohou požádat o členství ve spolku Zpěvem společně - z.s.

Činnost členů sboru ve spolku, zejména příprava a organizace koncertů, je dobrovolná.
Člen spolku se podílí na vytváření záměrů spolku, jeho činnosti a hospodaření.
Členství ve spolku nemá žádné další podmínky.

Více o spolku Zpěvem společně v sekci "Pro členy"

Spolek Zpěvem společně - z.s. je zapsán ve spolkovém rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem.