Podpora projektů

  Děkujeme za finanční pomoc pro naši koncertní činnost  
úřadům a firmám 

   Dotace:  Kulturní aktivity v Libereckém kraji 
        Krajský úřad pro Liberecký kraj

   Dotace: Fond kultury a cestovního ruchu
   Magistrát města Liberec

Podpora projektů
Česko-německý fond budoucnosti

Finanční podpora
Okresní hospodářská komora, Liberec