Náš sbor na vídeňské misi

Mezinárodní festival World Peace Choral Vienna 2018

Ve slavném Zlatém sále, v sídle OSN, v katedrále sv. Štěpána a na dalších místech Vídně zněl ve dnech 26.–29. července 2018 sborový zpěv. Mezinárodního festivalu World Peace Choral Vienna se zúčastnil také smíšený sbor Aurea Rosa z Univerzity třetího věku TU Liberec. 

Na festivale se sešlo 45 sborů z Belgie, Bulharska, Kanady, Číny, Indonésie, Izraele, Rakouska, Německa, Tchaj-wanu a Česka.

The World Peace Choral Festival se letos koná devátým rokem za podpory rakouské vlády, města Vídeň, Vídeňského chlapeckého sboru, centra Organizace spojených národů ve Vídni, nevládních organizací, podniků a řady osobností.

Sbory ze základních, středních a vysokých škol zahájily festival ve Svatoštěpánské katedrále, jednom z nejstarších míst Vídně, kde účastníky přivítali zástupci rakouské vlády a parlamentu a umělecký ředitel festivalu a zároveň prezident Vídeňského chlapeckého sboru profesor Gerald Wirth.

„Na festival jsme si přichystali repertoár písní z české i světové tradice a nazvali jsme jej ,Hudba bez hranicʻ v souladu s názvem jednoho z koncertů ve Vídni, na kterém budeme zpívat,“ říká člen smíšeného sboru Aurea Rosa Tomáš Bitljan.

Ve večerních hodinách zněly koncerty ve významných kostelech a koncertních síních Vídně. Sbor z naší univerzity spolu s dalšími šesti vystoupil v kostele sv. Salvatora v historickém centru města. Aurea Rosa zde představila program sestavený z děl české a světové hudební tradice a nad rámec rozezpívala celý kostel zařazením latinského kánonu Salvator mundi.

Druhý den festivalu patřil prezentaci festivalu v sídle OSN. Každý sbor představil krátký program pro zástupce diplomatů. Aurea Rosa uvedla skladby Bedřicha Smetany.

Odpoledne sbory navštívily vídeňské sociální instituce, kde uspořádaly koncert. Aurea Rosa navštívila CS Caritas Socialis, kde představila program Hlasy pro mír sestavený z děl české a světové hudební tradice.

Dopoledne třetího dne patřilo prostorám Augarten Palace, sídle Vídeňského chlapeckého sboru a Univerzity hudby a uměleckých děl ve Vídni.  Na workshopech vedených Geraldem Wirthem a jeho asistenty každý sbor pracoval na hlasových dovednostech, jedné vlastní sborové skladbě, připravovaly se skladby společné a došlo i na nácvik rakouské jódlovačky.

Odpoledne pak bylo přípravou na nedělní galakoncert ve Velkém Zlatém sále Vienna Musikverein, který je (společně se sálem Boston's Symphony Hall v Bostonu a Concertgebouw v Amsterdamu) řazen mezi tři nejlepší koncertní prostory světa.

V neděli 29. července World Peace Choral Festival, největší hudební svátek letní Vídně, vyvrcholil slavnostními galakoncerty. Všech 45 sborů se rozdělilo do tří galakoncertů, sbor Aurea Rosa představil skladby Bedřicha Smetany a lidovou Mezi horami v úpravě pro tři hlasy. Dirigenti sborů obdrželi ocenění z rukou profesora Wirtha a galakoncert uzavřela společná píseň Coming together to sing, singing for a better future, jejíž název byl i mottem letošního fesitvalu.

„Je až neuvěřitelné, co sbor Aurea Rosa za jeden a půl roku působení na univerzitní půdě dokázal. Ráda bych také poděkovala vedení univerzity, zahraničnímu oddělení i vedení U3V za důvěru, s jakou nás na festival vyslaly. Velké díky patří také Krajskému úřadu Libereckého kraje za finanční podporu. Mohu říci, že jsme důstojně, radostně i profesionálně reprezentovali Technickou univerzitu v Liberci a naši krásnou Českou zemi,“ komentuje festivalové dění Jana Konvalinková, sbormistryně sboru Aurea Rosa.

Zahájení festivalu
v katedrále sv. Štěpána, Vídeň

Radost z  účasti na festivale.

U sídla OSN, Vídeň

Vstoupení v sídle OSN, Vídeň

Sborový workshop

V srdci zpěvu - ve Zlatém sále 

Závěrečný galakoncert
ve Zlatém sále, Vídeň

Loučíme se...