Zajímavosti ze života sboru Aurea Rosa

Hudební návštěvy propojily sólisty České filharmonie

s našimi sboristy a povznesly duši

Jako první česká univerzita jsme se zapojili do online spolupráce s Českou filharmonií. Projekt Hudební návštěvy mají v době, kdy „živá“ setkání v Rudolfinu nejsou možná, propojit mistrovství sólových hráčů filharmonie se studenty škol a univerzit. První trumpetista České filharmonie Ladislav Kozderka společně muzicíroval s desítkami zpěváků sborů Aurea Rosa při Univerzitě třetího věku TUL (U3V) a Bohemia Chór FP TUL.

Slavnostně oblečení zpěváci našich sborů se připojili ze svých svátečně vyzdobených bytů, Ladislav Kozderka zase z dirigentského salonku Rudolfina. Místa, kde se na vystoupení s Českou filharmonií připravovali Václav Talich, Rafael Kubelík a další naši i světoznámí dirigenti.

„Následovala společná práce pod vedením mistra – uvolňovací, ‚zahřívací cvičení‘, velmi cenná a obohacující dechová cvičení a rozezpívání vedené tónem trubky. Když jsme se všichni takto nádherně připravili, zpívali jsme s oporou sólové trubky a varhanním doprovodem. Během setkání pan Kozderka zahrál také 1. větu z koncertu D dur pro trubku a orchestr od Giuseppe Tartiniho. Navzdory tomu, že nám setkání zprostředkovávala obrazovka, dělo se vše v autentickém čase a byl to povznášející úchvatný zážitek,“ zhodnotila jedinečné Jana Konvalinková, sbormistryně Aurea Rosy a Bohemia Chóru FP TUL.

Smšť dotazů i prožitá krása

A pak následovala „smršť“ dotazů na práci hráčů filharmonie, dirigentů, zážitky z koncertů nebo na sólistovu cestu k hudbě a trumpetě. „Dostávali jsme lidské, pravdivé, erudované odpovědi, až se tajil dech. A pak se zase hrálo a zpívalo a sdílela všechna ta prožitá krása,“ netajila Jana Konvalinková radost ze setkání se špičkovým hudebníkem.

„Znovu se prokázalo, že hudba spojuje. Dostali jsme se na společnou vlnu emocí a radosti z muzicírování. Vzájemné souznění je v této nelehké době více než žádoucí. Velmi se těším na další spolupráci s Českou filharmonií a s panem Ladislavem Kozderkou,“ kvitovala setkání členka sboru Aurea Rosa Jaroslava Vedralová.

„Setkání ve mně zanechalo víc stop a dojmů, než bych si myslel. Cítím se jako nový, energií nabitý člověk. Z celé směsice dojmů, nových znalostí, obdivu a počáteční nervozity vykrystalizovala čirá radost z hudby,“ vyznal se zase Jonáš Prkno, sborista a student Fakulty přírodovědně-humanitní a pedagogické TUL a dodal: „Je to přesně to, co bych lidem přál, aby prožívali i způsobovali. Děkuji všem, kteří toho byli součástí a skládám poklonu panu Kozderkovi.“

Spolupráce s filharmonií bude pokračovat

Společný zážitek si pochvaloval i sólový trumpetista. „Bylo pro mě ctí a svátkem s vámi spolupracovat. I pro mne to byl krásný hluboký zážitek,“ odepsal sbormistryni trumpetista Ladislav Kozderka.

Spolupráce s oddělením vzdělávacích programů České filharmonie ale nekončí. Následovat budou i další hudební návštěvy, při nichž „zaťuká“ filharmonik. Ještě před Vánoci se se studentkami 3. ročníku Katedry primárního vzdělávání FP TUL setkal 1. fagotista a sólista ČF Martin Petrák.

„Mimo jiné chceme nabídnout ‚koření‘ online hodiny v podobě zúčastněného filharmonika, jako podporu pedagogovi, sbormistrovi nebo jinému vedoucímu nějaké pravidelně se scházející skupiny. Motivovat ho tak k tomu, aby připravil hodinu, která bude jiná než obvykle. A chceme propojit lidi, kteří mají rádi hudbu a dostanou možnost popovídat si o tom, co je zajímá,“ vysvětlila Andrea Čapková z oddělení vzdělávacích programů České filharmonie podstatu projektu Hudební návštěvy.

 Ladislav Kozderka
Filharmonik, sólo trumpetista

Setkání studentek 3. ročníku
Katedry primárního vzdělávání FP TUL
s 1. fagotistou a sólistou České filharmonie Martinem Petrákem