Tříkrálový koncert

Vážení a milí příznivci sborového zpěvu a slova,
srdečně Vás zveme na 

Tříkrálový koncert

"Andělé v nebesích prozpěvují "

4. ledna 2024 v 18 hodin
v kostele sv. Mikuláše ve Světlé pod Ještědem

protkaný moudrostí lidové slovesnosti a vánočních koled

"A hle, hvězda, kterou viděli na východě, šla před nimi, až se zastavila nad místem, kde bylo to dítě. Když spatřili hvězdu v Betlémě, zaradovali se. Vešli do domu a uviděli dítě s Marií, jeho matkou. I padli na zem, klaněli se mu a otevřeli poklady, které přinesli. A obětovali mu přinesené dary – zlato, kadidlo a myrhu.  
A od Boha napomenuti ve snu, aby se nevraceli k Herodovi, jinou cestou se navrátili do krajiny své."

Vystoupí Tří generační sbor

Sbor při ZŠ Světlá pod Ještědem
Aurea Rosa U3V TUL
Bohemia Chór FP TUL

Všichni jste vítáni.  

Výtěžek  z dobrovolného vstupného poputuje
na Tříkrálovou sbírku Charity České republiky.