Letní koncert v Jilemnici

Milí přátelé sborového zpěvu,

        je nám velkou ctí, že mluveným slovem koncert provedou:

         páter František Mráz a znalec místní historie PedDr. Jan Luštinec. 

 

Těšíme se na milé shledání s Vámi, diváky.

 

"Když řeka Jizera vypráví a zpívá"

Jizera, krásná řeka. Slovo samotné má starobylý, snad keltský původ a jeho základem je slovo isis či isirás – prudký, rychlý, čerstvý, silný. Je pstruhovou i vodáckou řekou a pro svoji čistotu je i zdrojem pitné vody. Dala jméno Jizerským horám, kde na úpatí nejvyšší hory, Smrku, pramení. Od nepaměti byla hraniční řekou. Gisera – takto se o ní mluví již roce 1297 a my budeme o ní vyprávět a zpívat.

Koncerty jsou protkané moudrostí slova a sborovými písněmi. 
Působí i génius loci krásného místa.

Slovem provede: PaedDr. Jan Luštinec
Zpívají: Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku v Liberci
           Bohemia Chór FP TUL

Klavírní doprovod: Radek Hanuš
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková