Vážení a milí příznivci sborového zpěvu a slova,
srdečně Vás zveme na koncert

"Když se v Jizerských horách vypráví a zpívá"

Úryvky z "Knihy o Jizerských horách" Miloslava Nevrlého propojené sborovými skladbami

Čtvrtek, 20. června 2024, v 17.00 hodin
Kaple Vzkříšení
Vratislavice nad Nisou 

"Obdiv a láska k Jizerským horám vyvěrají z mého niterného poznání
a důvěrné znalosti. Vybral jsem pro svou Knihu o Jizerských horách to, o čem se subjektivně domnívám, že je pro Jizerské hory důležité a typické a co by pomohlo složit mozaiku těchto krásných hor, které jsem poznal jako přírodovědec, dobrovolný pracovník státní ochrany přírody i jako jejich prostý obdivovatel. Budete-li mít milí posluchači jen zlomek toho radostného uspokojení z objevování Jizerských hor, jaké jsem míval před lety já, pak má vyprávění neminou cíl."

Miloslav Nevrlý, na Jizerce, květen 1972

Zpívají: Sbor Aurea Rosa Univerzity třetího věku v Liberci
Slovem provede: Martin Stránský, herec Divadla F.X.Šaldy

Klavírní doprovod: David Němec
Nastudovala a řídí Jana Konvalinková